Üdvözöljük a pecsétes tégla gyűjtők fórumán. Registráció>>>      Vitajte na stránke zberateľov starých značkovaných tehál. Zaregistrovať sa>>>   

Tehliarstvo v Hlohovci

Z histórie slovenských tehelní.

Tehliarstvo v Hlohovci

Poslaťod Gapson » Ned Júl 24, 2011 6:44 am

Prvé stredoveké tehly v Hlohovci nachádzame v horizonte 12. a 13. storočia. Počas kladenia teplofikačnej siete v meste v roku 1997 bol v blízkosti Kostola sv. Ducha odokrytý zahĺbený objekt s keramikou z 12. a 13. storočia a v ňom plevová pálená tehla s výrazným žliabkom uprostred (rozmery: šírka 18 cm, hrúbka 4,8 cm, dĺžka nezistená, pretože išlo o fragment.

Aj napriek tomuto nálezu nemožno sledovať kontinuálny vývoj výroby tehly pod hlohovským hradom pre nedostatok archeologických nálezov. Je nepochybné, že až do polovice 14. storočia je vyu­žitie tehly v architektúre Hlohovca viac ako sporadické a až s príchodom kolonistov a so založením Nového Hlohovca sa začalo s rozšírenou výrobou tehál v poľných tehelniach za Váhom, kde sa nachádzali kvalitnejšie ložiská tehliarskej hliny. Dominantnou zložkou stavieb zostával aj naďalej kameň, nabíjaná hlina alebo surová tehla. V horizonte z 15. storočia sa objavujú v Hlohovci prvé strešné korýtka a dlaždice. V 16. storočí sa v období renesancie objavujú sporadicky rozmerovo menšie renesančné tehly. Pozoruhodnou je renesančná tehla objavená pri výskume gotického Kostola sv. Ducha v roku 1978 s vyškrabanou skratkou a číslicou AKRCH 1064.

Masový rozvoj značkovaných tehál v Hlohovci nastáva v 17. storočí. Prvýkrát polohu poľnej tehelne v okolí Hlohovca nachádzame na mape okolia leopoldovskej pevnosti z roku 1668 Tu je tehelňa zakreslená v juhovýchodnej časti dnešného Šulekova, pod názvom Ziegelofen. Na neskorších mapových plánoch je označená ako Erdődyovská tehelňa alebo ako Ziegelschlag.10 V roku 1900 zamestnávala 23 robotníkov. Neskôr po vzniku leopoldovskej pevnosti bola zriadená aj tehelňa za súčasným leopoldovským cintorínom v smere na obec Madunice.

V 18. storočí sa objavujú na tehlách väčšinou iniciály Erdődyovcov ako majiteľov tehelní, alebo ich nájomcov. Medzi zberateľmi tehál sa z hlohovských tehelní objavujú najčastejšie značky CGE (Comes Georgius Erdődy; prvá polovica 18. storočia), ďalej razený rok 1722 (doložený v kameňolome na Soroši – z tehelne grófa Juraja Erdődyho), CNE (Comes Nepomucus Erdődy; druhá polovica 18.storočia), CIE (Comes Iosephus Erdődy; koniec 18. storočia - po rok 1825), GEE (Grófnő Erzsébet Erdődy – resp. Elizabeth Erdődy, Alžbeta Erdődy, manželka Jozefa Erdődyho, 1825 - 1848) CEE, GEE alebo GEICEI (ide o varianty latinských a maďarských skratiek mena grófa Imricha Erdő­dyho; koniec 19. a začiatok 20. storočia). Všetky tieto tehly sa vyrábali v poľných tehelniach, kde sa vypaľovali milierovým spôsobom (Herman 1980). Prvá kruhová pec vznikla v Hlohovci až v roku 1918. Pozoruhodnú skupinu tehál tvoria tehly vyrábané účelovo pre jedného objednávateľa, prípadne z príležitosti výstavby konkrétnej budovy. Do tejto sku­piny patria napríklad tehly s rokom 1722, ktorými bol postavený hlohovský pivovar alebo tehly so značkou CG vyrábané pre hlohovský kláštor v 18. a 19. storočí (Conventus Galgociensis).

Okrem Hlohovca sa pálená tehla vyrábala aj v obciach okolo Hlohovca. Doložené sú napríklad tehly z tehelne Barnabáša Frideckého v neďalekých Koplotovciach z kon­ca 19. storočia (značka prepletených iniciál BF v ovále s korunkou), z tehelne rodiny Benkeő-Blum (19. storočie) v Hornom Trhovišti (písmená BB pod korunou) alebo z tehelne Pavla Vranoviča v Horných Otrokovciach (značka PV) z prelomu 18. a 19. storočia. Okrem tehelne za Váhom pri Šulekove sa hliniská s výrobou tehly nachádzali v 19. storočí aj v časti Teplá Izba smerom na Nitru. Z okolitých obcí je známa tiež výroba pálených tehál v Trakoviciach, Koplotovciach, Merašiciach a Dvorníkoch. Pozoruhodnú skupinu značkových tehál z jednej stavby poskytol renesančný kaštieľ v Bojnej časti Malé Dvorany. Bojná bola súčasťou hlohovského panstva a preto neprekvapuje prelínanie sa typov tehál z Hlohovca a okolia Topoľčian. Nachádzame tu značky IH (Ioanes Helenbach – Obsolovce; koniec 18. storočia), CLB (Comes Ludvig Berényi – Obsolovce; ), M (Mérey – Malé Dvorany), MA (Mérey Adam – Malé Dvorany; druhá polovica 18. storočia), HH (Helenbach, Hidvégyi – Obsolovce; druhá polovica 17. a 18. storočie), ZI (Zeleméry Ioanes – Nitrianska Blatnica), CIE (Comes Iosephus Erdődy; tehelňa v Bojnej; koniec 18. a začiatok 19. storočia), GT (Gizela Tehelňa, Topoľčany), KK (Tehelňa Topoľčany), S 1877 K (Tretia Linzbothova topoľčianska tehelňa) a viaceré predbežne neidentifikovateľné značky.

V roku 1918 pod Gáborskou horou severne za Hlohovcom začína stavať novú tehelňu Július Herz. V roku 1921 už produkujú tehlu ako firma Bratia Herz Tehelňa a výroba hlineného a cementového tovaru vo Fraštáku.14 Firma používala dva druhy značiek. Jednoduchú značku HERZ a tiež značku HERZ stvárnenú do oválu. Firma produkovala tehly do roku 1931. Vtedy ju odkúpil Koloman Fuchs, ktorý tu pod vlastnou značkou FUCHS vyrábal tehly až do druhej svetovej vojny . V roku 1947 tehelňu odkúpil Július Loh s manželkou. Július Loh pokračoval v tehliarskej vý­robe aj v zmenených podmienkach socialistického zriadenia, aj keď od roku 1960 pod hlavičkou Ponitrianskych tehelní, národného podniku v Zlatých Moravciach. Po roku 1990 bola tehelňa v reštitúcii vrátená pôvodnému majiteľovi a po­kračovala vo výrobe. Nedostatok kvalitnej tehliarskej hliny na lokalite, ílovitej mastnej hliny s minimom piesku a bez vápencových pieskových zŕn, priniesol postupný zánik výroby tehál v Hlohovci.

So súhlasom p.Urminského
Gapson
Administrátor
 
Príspevky: 477
Registrovaný: Ned Apr 17, 2011 8:44 am
Medals: 2
Šedá stuha (1) Zelená stuha (1)
64 x
12 x

  • Podobné témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Autor

Späť na Slovenské tehelne